Belangrijke opmerkingen m.b.t. bestands- en printerdeling 


Lees deze pagina als het niet wil lukken om bestands- en printerdeling aan de gang te krijgen tussen twee PC's

Protocollen
Welk protocol kan ik het best gebruiken? 

Toen:
Vroeger werkten de meeste kleine Windows netwerkjes met NetBEUI. NetBEUI is een klein protocolletje net goed genoeg voor lokale netwerkjes zoals thuis. Grotere bedrijven gebruiken nog steeds IPX/SPX van Novell. IPX/SPX is wat minder gemakkelijk op te zetten dan NetBEUI.
Over het algemeen waren NetBEUI en IPX sneller dan het TCP/IP protocol voor bestands- en printerdeling (lokt discussies uit). 

Nu:
Tegenwoordig is het zo dat bestands- en printerdelingdeling het eenvoudigste te realiseren is met het TCP/IP-protocol. NetBEUI is verouderd en wordt niet meer ondersteund in nieuwere Windows versies. Gebruik dus TCP/IP voor het delen van je bestanden.

Om aan te geven welk protocol je wilt gebruiken voor "Bestands- en printerdeling" gebruik je de tab bindingen, daar wordt aangevinkt welke services er met het protocol worden gebruikt.

Wanneer NetBEUI?
Als je alleen Win9x machines in je netwerk hebt of ook nog Windows 3.1 machines wilt aansluiten is het het makkelijkst om NetBEUI te gebruiken omdat er vrijwel niets aan hoeft ingesteld te worden. Ook is het vaak even snel als IPX/SPX.

Wanneer IPX/SPX?
Als je een heleboel verschillende machines in het netwerk hebt. Dit is vooral van toepassing op 2000 en XP computers. In Windows 2000 heeft Microsoft het heel moeilijk gemaakt het eenvoudige NetBEUI te gebruiken omdat MS dit protocol heeft laten vallen. Het heeft dus geen zin om met 2000 en XP computers NetBEUI te installeren omdat Microsoft het toch niet meer gaat ondersteunen in de toekomst. Het is echter nog wel mogelijk om het toch te installeren (ergens op de Windows-CD).

Bedenk dat als je IPX/SPX installeert op computers dat je altijd overal hetzelfde netwerknummer instelt (tenminste 1x overal hetzelfde instellen en rebooten). Als computers niet hetzelfde netwerknummer hebben kunnen zij elkaar nooit zien!

Wanneer TCP/IP?
Als je eenmaal internet werkend hebt gekregen op alle computers, zal het bestanden delen over TCP/IP geen enkel probleem meer zijn (mits de computer in dezelfde werkgroep zitten!). Het is ook nog mogelijk om je Windows bestanden dan vanaf b.v. een Linux machine toegankelijk te maken.

Werkgroepen
Werkgroepen zijn eenvoudig en snel te realiseren, toch komt het (vooral de eerste keer) vaak voor dat men de andere computers niet aantreft in netwerkomgeving.
Wat kan er mis zijn gegaan?

-    Heeft u bij alle computers wel dezelfde werkgroepsnaam ingevuld?  (Nr.1 failure)
-    Hebben alle PC's een goede, normale c.q. geldige computernaam ?
-    Gebruiken alle computers wel hetzelfde protocol voor bestands- en printerdeling?
-    Is op alle PC's de "Client voor MS netwerken" en de "Bestands- en Printerdeling" ge´nstalleerd?
-    Voor IPX/SPX-gebruikers: staat overal wel hetzelfde netwerknummer ingesteld?

Schijfletters
Windows staat het mappen van netwerkadressen toe als schijfletter. Een gedeelte directory of schijf van een andere computer b.v. \\STUDEERKAMER\SCHIJF_C kan dan gemapt worden onder N: (of elke andere willekeurige letter, zolang die niet in gebruik is :P).

Zie: delen