xbprev.jpg (521 bytes)

De verbinding testen

Vereisten:
- alles aangesloten
- alle PC's aan en ingelogd
- TCP/IP moet op alle computers ingesteld zijn volgens het spiekbriefje

!! Pas als pingen lukt is het pas mogelijk de software voor het
delen
van de verbinding in te stellen (WinGate, WinRoute,
ICS/thuisnetwerk, enz...) !!


Verbinding testen 1 (van een client naar de server)

Open een dosprompt ( Menu [~ Start] -> Uitvoeren/Run... -> command [enter] )
Typ 'ping 192.168.0.1' gevolgd door enter. Als het goed is ziet het er als volgt uit:Als er staat  "Doelhost niet bereikbaar" of "Time out" dan is er iets fout met de instellingen,
de netwerkaart/-kabels of -drivers. 

Verbinding testen 2 (van de server naar 1 van de clients)
Hetzelfde als hierboven , nu echter testen we vanaf de server (internet PC) de
verbinding naar 1 van de andere computers. Je doet dan 'ping 192.168.0.x' waarbij
x het getal is wat je bij het IP van de andere computer hebt ingetypt. Voor de tweede
computer is dit b.v. vaak 192.168.0.2