versie 1.  TIJD 1    TIJD 2    TIJD 1&2      DAG 

DAG

NACHT NACHT
VAN: uur

min.

uur

min.

<<  INVOER   TIJD 1   VAN: DAG 1 00.00 DAG 1 18.00
TOT: uur

min.

uur

min.

 TIJD 2    TOT: DAG 1 24.00 DAG 2 18.00
SOORT DAG 1 DAG 2 ORD 22 % 38 % 44 % 49 % 60 %

0 %

22 t/m 60%

CODE
1. MA / DO DI / VR DAG & NACHT WEWE 
2. VR ZA DAG WEWE 
      NACHT WEZA 
3. ZA FE (ZO) DAG ZAZA 
      NACHT ZAFE
4. FE MA/VR DAG FEFE 
      NACHT FEWE
5. FE ZA DAG FEFE 
      NACHT FEZA
6. FE FE DAG & NACHT FEFE 
7. MA / VR FE DAG WEWE
      NACHT WEFE
8. MA / VR 25/12 of 1/1 DAG FEWE
      NACHT FEFE
9. ZA 25/12 of 1/1 DAG FEZA
   

 

  NACHT FEFE

 

DISCLAIMER: 

TESTVERSIE (versie 1; 15/06/2002) GELDIGHEID AFHANKELIJK  VAN CAO ; 

CORRECTIES WELKOM;  COPYRIGHT  BEHOUDENS  BESCHEIDEN EIGEN GEBRUIK.

 

INLEIDING BEREKENING ONREGELMATIGE DIENSTEN.

Deze ORD-calculator berekent voor elke soort dag  alle mogelijke ORD uitkomsten.

De invoer bestaat uit maximaal 2 ingegeven tijdvakken, TIJD 1 en TIJD 2.

 Heeft de invoer betrekking op slechts 1 dag, dan vallen de ingegeven tijdvakken binnen het etmaal van DAG 1.

Is er sprake van een nachtdienst, dan wordt de invoer gesplitst in 2 delen:

Deel 1 van de nachtdienst valt binnen DAG 1: de vooravond vanaf 18.00 uur.

Deel 2 van de nachtdienst: 0.00 - 18.00 uur van DAG 2 waartoe de feitelijke nacht behoort .

 

 

Voorbeeld van een nachtdienst: 22.45 - 7.45.

De nacht in om 22.45 uur op dag1 - de nacht uit om 7.45 uur op dag2.

Invoer:

 TIJD 1 = 00.00 - 07.45;

 TIJD 2 = 22.45 - 24.00.

 

 

 

SOORT DAG

De zondag (ZO) is te beschouwen als feestdag (FE).

De plaats van een dag bepaalt hoe de uren van die dag worden beloond.

De positie binnen de week zorgt voor de indeling  1,2,3,4..

Feestdagen ten opzichte van weekdagen, de soorten 4,5,6,7.

De avonden van 24/12 en 31/12: 6,8,9.

 

DAGPROFIELEN

Dagprofielen brengen in kaart hoe de dag is opgedeeld naar beloningspercentage.

Hiertoe wordt de dag opgedeeld in een minimaal aantal tijdvakken met gelijk percentage.

Een dag bestaat uit 96 kwartier.

 

De opdeling in 8 tijdvakken:

NR. TIJDVAK IN UREN TIJDVAK IN KWARTIEREN
1. 00.00 - 06.00 UUR 00-24
2. 06.00 - 07.00 UUR 24-28
3. 07.00 - 08.00 UUR 28-32
4. 08.00 - 12.00 UUR 32-48
5. 12.00 -18.00 UUR 48-72
6. 18.00 -20.00 UUR 72-80
7. 20.00 - 22.00 UUR 80-88
8. 22.00 - 24.00 UUR 88-96

De dagprofielen met percentages.

 

NR. TIJDVAK  IN KWARTIEREN WEWE WEZA WEFE ZAZA ZAFE FEWE FEZA FEFE
1. 00-24 [00-06 uur] 44 % 49 % 60 % 49 % 60 % 44 % 49 % 60 %
2. 24-28 [06-07 uur] 22 % 38 % 60 % 38 % 60 % 22 % 38 % 60 %
3. 28-32 [07-08 uur] 0 % 38 % 60 % 38 % 60 % 0 % 38 % 60 %
4. 32-48 [08-12 uur] 0 % 0 % 60 % 0 % 60 % 0 % 0 % 60 %
5. 48-72 [12-18 uur] 0 % 38 % 60 % 38 % 60 % 0 % 38 % 60 %
6. 72-80 [18-20 uur] 0 % 0 % 0 % 38 % 38 % 60 % 60 % 60 %
7. 80-88 [20-22 uur] 22 % 22 % 22 % 38 % 38 % 60 % 60 % 60 %
8. 88-96 [22-24 uur] 44 % 44 % 44 % 49 % 49 % 60 % 60 % 60 %