THE  REGENBOOGKALENDER

 

DEEL 0 - INLEIDING.

0.a REGENBOOG INDEX

Welke abstractie staat dichter bij de werkelijkheid dan kleur?

Ik werk graag met kleur om velerlei redenen.

Zoals velen vůůr mij kom ik met het idee om de week met een regenboog te vergelijken.

Het stelt mij in staat om iedere weekdag in te kleuren; maar ik ben mij ervan bewust, dat het inkleuren op een of andere manier tot een nummering leidt.

De nummering die ik gebruik plaatst het zwaartepunt van de week in de donderdag, dag 4 zoals deze wordt genoemd in het Chinees.

De ISO-Standaard richt zich op donderdagen om te bepalen bij welk jaar een gegeven week hoort.

Bij het uitzoeken van wanneer er sprake is van week 53, heb ik twee reeksen data "ontdekt" :

1.  Een 8-tal  data die altijd hetzelfde weeknummer behouden, de Particuliere Data :

    4/1(=week 1) gevolgd door:

11/1(=week 2);18/1(=week 3);25/1(=week 4);1/2(=week 5);8/2(=week 6);15/2(=week 7);22/2(=week 8).

2. 44 data die BIJNA ALTIJD hetzelfde weeknummer behouden , de Vertrekdata.

1/3(=week 9) gevolgd door:

8/3(=week 10);.........................................;20/12(=week 51);27/12(=week 52);

  Uitzondering:  wanneer 29/2 = zondag dan wordt maandag 1/3 (=week 10) gevolgd door:

8/3(=week 11);..........................................;20/12(=week 52);27/12(=week 53). 

 

0.b KALENDER.  INDEX

 

Dagelijks maak ik gebruik van een eeuwigdurende kalender voor de korte (!) termijn die vanuit het geheugen te doen is.

Iedereen kan dit, dus let op!

Normaal gesproken kennen wij wel de data van verjaardagen, maar slagen we er maar met moeite in de dag-van-de-week te vinden.

Hoe is deze zaak te keren?

Stap 1.

Leer alle vertrekdata (zie boven) uit het hoofd als ware het verjaardagen.

Stap 2.

Voor de korte termijn geef ik enkele jaren op, die ook uit het hoofd geleerd moeten worden.

De bijbehorende weekdag van dat jaar kleurt de vertrekdata van dat jaar.

Dus: 2000-WO(woensdag) ; 2001-DO; 2002-VR; 2003-ZA.

Bijvoorbeeld : vertrekdag 8/3 is DO in 2001, maar WO in 2000 en ZA in 2003.

Stap 3.

Elke dag kan worden bereikt vanuit de vertrekdata.

Om de maanden Januari/Februari te bereiken is nadere kennis van schrikkeljaren nodig.

Zie voor meer informatie in onderstaande index.

 

 

R.A. van Putten,

Rotterdam,

15/08/2001.

 

 

0.c I N D E X 

In de eerste 2 delen is het begrip schrikkeljaar omzeild.

Dat is de reden waarom de maanden januari, februari en het jaar "0" zijn weggelaten.

Deel 3 zal deze leemte opvullen; zie de index.

A.u.b. click op het gewenste onderwerp.

DELEN :

ONDERWERP:

DEEL 0 - INLEIDING.  
  0.a REGENBOOG.
  0.b KALENDER.
  0.c INDEX
DEEL 1 - KLEUR EN WEEKPOSITIE.  
  1.a  Centrale zondag.
  1.b Willekeurige centrale dag.
DEEL 2 - DE VERTALING NAAR KLEUR.  
  2.a De dagkleur.
  2.b De maandkleur
  2.c De eeuwkleur.
  2.d De jaarkleur.
  2.e De jaarkleur rechtstreeks berekend.
  2.f De jaarkleur volgens tabel.
DEEL 3 - MET SCHRIKKELJAAR.  
  3.a Voorbeeld jaar 56.
  3.b Schrikkeljaren in jaartabel.
  3.c Voorbeeld jaar 60.
  3.d Wat zijn schrikkeljaren?
  3.e De kleuren voor Jan en Feb?
  3.f Het jaar "00".
  3.g Het voordeel van transparantie.
  3.h Kalender 1999-2004.
  3.i Uitgebreide Eeuwtabel.

DEEL 1. KLEUR  EN  WEEKPOSITIE 

1.a Centrale zondag. INDEX

 

 De Centrale Zondag ( violet ) bepaalt de positie.
DAG WEEKPOSITIE t.o.v. 0. Datum
ZO 7 14/06/2009
ZA 6 13/06/2009
VR 5 12/06/2009
DO 4 11/06/2009
WO 3 10/06/2009
DI 2 09/06/2009
MA 1 08/06/2009
ZO 0 07/06/2009
ZA -1 06/06/2009
VR -2 05/06/2009
DO -3 04/06/2009
WO -4 03/06/2009
DI -5 02/06/2009
MA -6 01/06/2009
ZO -7 31/05/2009

De berekeningen voor een weekdag ten opzichte van de Centrale Zondag zijn:

MA=

= +1 of -6

DI=

= +2 of -5

WO=

= +3 of -4

DO=

= +4 of -3

VR= 

=+5 of -2

ZA= 

=+6 of -1

ZO= 

=0,+7 of -7.

De regenboogkalender maakt gebruik van kleuren ter illustratie van dit rekenwerk.

ROOD=

= +1 of -6

ORANJE=

= +2 of -5

GEEL=

= +3 of -4

GROEN=

= +4 of -3

BLAUW=

= +5 of -2

INDIGO=

= +6 of -1

VIOLET=

= 0,+7 of -7.

De kleur violet laat duidelijk zien, dat de dag-van-de-week niet verandert bij verschillen  van een factor 7 ( een of meer weken vooruit of achteruit).

 

1.b Willekeurige centrale dag. INDEX

 

Voorbeeld met " vertrekdag " 11/6/2009 "(groen).

DAG WEEKPOSITIE

t.o.v.

0.

 

KLEUR =

POSITIE relatief t.o.v. 4.

Datum
ZO 7 ZO= +3. 14/06/2009
ZA 6 ZA= +2. 13/06/2009
VR 5 VR= +1. 12/06/2009
DO 4 DO=   0. 11/06/2009
WO 3 WO=  -1 10/06/2009
DI 2 DI=   -2 09/06/2009
MA 1 MA=  -3 08/06/2009
ZO 0 ZO=  -4 07/06/2009
ZA -1 ZA=  -5 06/06/2009
VR -2 VR=  -6. 05/06/2009
DO -3 DO=  -7. 04/06/2009
WO -4   03/06/2009
DI -5   02/06/2009
MA -6   01/06/2009
ZO -7   31/05/2009

De relatieve posities (kleuren ) voor elke weekdag ten opzichte van de centrale dag ( DO in dit voorbeeld):

VR=

= +1 of -6

ZA=

= +2 of -5

ZO=

= +3 of -4

MA=

=  -3

DI=

=  -2

WO=

=  -1

DO=

= 0 of -7.

 

Weekpositie van een centrale dag ( = 4)  + Kleur (elke weekdag  t.o.v. centrale dag )  = 

= Weekpositie van elke weekdag. 

(DO=4);

VR=(4)+1=5.

(DO=4);

ZA= (4)+2 =6.

(DO=4);

ZO= (4)+3 =7.

(DO=4);

MA= (4)-3 =1.

(DO=4);

DI= (4) -2 =2.

(DO=4);

WO= (4)-1 =3

(DO=4);

DO= (4)+0 =4.

VR

 12/6/2009

ZA

 13/9/2009

ZO

 14/06/2009

MA

 08/06/2009

DI

 09/06/2009

WO

 10/06/2009

DO

 11/06/2009

Een kleur kan zelf weer worden ontbonden in een aantal aparte kleuren.

Bijvoorbeeld groen: 

groen=rood+rood+rood+rood=rood+geel=oranje+oranje=rood+rood+oranje, etc.

Op deze manier is de weekpositie te splitsen in 4 kleuren (mits vertrekdag=Centrale Zondag).

De dag-van-de-week is dan uit te drukken in 4 kleuren t.o.v. de Centrale Zondag.

De regenboogkalender werkt  met DAG-, MAAND-, EEUW- en JAAR-kleur.

De som hiervan is de kleur van de dag-van-de-week.

 

DEEL 2 - DE VERTALING NAAR KLEUR.

2.a De dagkleur. INDEX

 

Voorbeelden:

07/06/2009 ( Centrale Zondag  ).
DAG 0
MAAND 0
EEUW 0
JAAR 0
TOTAAL 0=ZO 

 

11/06/2009.
DAG 4
MAAND 0
EEUW 0
JAAR 0
TOTAAL 4=DO

Een verschil van een aantal gehele weken telt niet: 25-14=11.

25/06/2009.
DAG 4
MAAND 0
EEUW 0
JAAR 0
TOTAAL 4=DO

Algemeen:

De dagen van juni 2009.
DAG 7 14 21 28   30 dagen; 

7 kleuren

6 13 20 27  
5 12 19 26  
4 11 18 25  
3 10 17 24  
2 9 16 23 30
1 8 15 22 29
MAAND 0
EEUW 0
JAAR 0
TOTAAL KLEUR=DAG

 

2.b De maandkleur. INDEX

Elke maand brengt een eigen kleur in:

Algemeen.
DAG 0
MAAND MAART 6 10 maanden; 

7 kleuren

 

APRIL 2
MEI 4
JUNI 7
JULI 2
AUGUSTUS 5
SEPTEMBER 1
OKTOBER 3
NOVEMBER 6
DECEMBER 1
EEUW 0
JAAR 0
TOTAAL KLEUR=MAAND 

 

24/07/2009.
DAG 3(24)
MAAND 2 (JULI)
EEUW 0(20..)
JAAR 0(09)
TOTAAL 5=VR

Algemeen:

De dagen van juli 2009.
DAG 7 14 21 28   31 dagen; 

7 kleuren

6 13 20 27  
5 12 19 26  
4 11 18 25  
3 10 17 24 31
2 9 16 23 30
1 8 15 22 29
MAAND 2
EEUW 0(20..)
JAAR 0(09)
TOTAAL =2+DAG

 

2.c De eeuwkleur. INDEX

 

Van belang is met welke 2 cijfers de eeuw begint.

De 21-ste eeuw begint met "20".

Algemeen.
DAG 0
MAAND 0
EEUW 16.., 20.., 24.. 12 eeuwen; 

4 kleuren.

 

 
17.., 21.., 25..
 
18.., 22.., 26..
 
19.., 23.., 27..
JAAR 0
TOTAAL KLEUR=EEUW 

 

24/07/1809.
DAG 3(24)
MAAND 2 (JULI)
EEUW 3(18..)
JAAR 0(09)
TOTAAL 1=MA 

 

2.d De jaarkleur. INDEX

Van belang is op welke 2 cijfers een jaartal eindigt; daarop is de jaarkleur gebaseerd.

In deze tabel zijn alleen de eerste 9 jaren gegeven.

De overige jaren worden apart behandeld. 

DAG 0
MAAND 0
EEUW 0
JAAR - 09 9 van de 99 jaren; 

7 kleuren.

 

03 08
02 -
01 07
  06
  05
  04
TOTAAL KLEUR=JAAR

 

24/07/1807.
DAG 3(24)
MAAND 2 (JULI)
EEUW 3(18..)
JAAR 4(07)
TOTAAL 5=VR 

 

Met dit laatste voorbeeld is de regenboogkalender in alle 4 kleuren actief.

 Nu rest nog een uitbreiding van jaarkleur tot alle jaren.

 

2.e De jaarkleur rechtstreeks berekend. INDEX

 

Methode 1. Rechtstreekse berekening.

Voorbeeld jaar = 57  

#0#  VERMINDER ZOVEEL MOGELIJK MET 28.

57 -28(1 keer 28)  =29.

#1#  DELEN DOOR  4 EN DIT DEEL TOEVOEGEN ZONDER RESTBREUK.

29 + 7 (29/4 afgekapt)  = 36.

#2# VERVALT  (hangt samen met wel of geen schrikkeljaar ).

N.v.t. 

#3# TEL 3 OP.

36 + 3 = 39.

#4# VERMINDER MET ZO'N GROOT MOGELIJKE VEELVOUD VAN 7.

39 - 35 (5 keer 7) = 4 (=GROEN).

#5# RESULTAAT :  (JAARKLEUR=GROEN=)4.

 

2.e De jaarkleur volgens tabel. INDEX

 

De jaarkleur is gelijk aan  de som (X + Y).

Jarentabel gebaseerd op herhaling na 28 jaar.

X 1 2 3 Y
  12;40;68;96 24;52;80   3
        2
  11;39;67;95 23;51;79   1
  10;38;66;94 22;50;78   7
  09;37;65;93 21;49;77   6
  08;36;64;92 20;48;76   5
        4
  07;35;63;91 19;47;75   3
  06;34;62;90 18;46;74   2
  05;33;61;89 17;45;73   1
X 1 2 3 0
  04;32;60;88 16;44;72 28;56;84 7
        6
  03;31;59;87 15;43;71;99 27;55;83 5
  02;30;58;86 14;42;70;98 26;54;82 4
  01;29;57;85 13;41;69;97 25;53;81 3
    12;40;68;96 24;52;80 2
        8
    11;39;67;95 23;51;79 0

X

1 2 3 Y

 

De jaarkleur kan ook worden opgezocht in de volledige  JAARTABEL.

 

De jaarkleur is gelijk aan  de som (X + Y).

X

1 2 3 4 5 6

Y

7 8

9

  12 24 36 48 60 72

3

84 96  
              2      
  11 23 35 47 59 71 1 83 95  
  10 22 34 46 58 70 7 82 94  
  9 21 33 45 57 69 6 81 93  
  8 20 32 44 56 68 5 80 92  
              4      
  7 19 31 43 55 67 3 79 91  
  6 18 30 42 54 66 2 78 90  
  5 17 29 41 53 65 1 77 89  
X 1 2 3 4 5 6

0

7 8 9
  4 16 28 40 52 64 7 76 88  
              6      
  3 15 27 39 51 63 5 75 87 99
  2 14 26 38 50 62 4 74 86 98
  1 13 25 37 49 61 3 73 85 97
    12 24 36 48 60 2 72 84 96
              8      
    11 23 35 47 59 0 71 83 95

X

1 2 3 4 5 6 Y 7 8 9

 

De jaarkleur is dan gelijk aan  de som X + Y.

Voorbeeld:
Jaatal 1957 eindigt op "57" .
(X=)5 + (Y=)6  =  11 (=groen); jaarkleur=groen=4.

 

DEEL 3 - MET SCHRIKKELJAAR.

 

3.a Voorbeeld jaar 56. INDEX

 

Van belang is op welke 2 cijfers een jaartal eindigt; daarop is de jaarkleur gebaseerd.

In het algemeen volgen de jaren elkaar op met dezelfde kleurvolgorde als bij weekdagen.

Een schrikkeljaar wordt echter gesplitst in 2 delen; neem bijvoorbeeld jaar 56.

Deel 1 omvat de maanden januari en februari; deze maanden krijgen de jaarkleur oranje, die past als opvolgende kleur na het rood van jaar 55.

Deel 2 omvat de maanden maart tot en met december; tengevolge van de extra dag 29/2 is de jaarkleur opgeschoven naar geel.  

 

Januari t/m December jaar 57 

gewoon

Maart t/m December  jaar 56

 (deel 2, officiŽle jaarkleur)

Januari t/m Februari  jaar 56 

(deel 1, zonder getal in jaartabel maar met "id.J/F" zie 3.b)

Januari  t/m December  jaar 55

gewoon

 

 

3.b Schrikkeljaren in jaartabel. INDEX

 

De jaarkleur kan rechtstreeks worden berekend (zie verder) of kan worden opgezocht 

in deze speciale  JAARTABEL.

Schrikkeljaren aangegeven in de X-kolom met S ( uitzonderingen : jaar 00 en 100 ).

Jan./Feb. van schrikkeljaar van bovengelegen vakje is aangegeven met "id.J/F". 

X

1 2 3 4 5 6

Y

7 8

9

S

12

24

36 48 60 72

3

84 96 S
S id. J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F 2 id.J/F id.J/F S
  11 23 35 47 59 71 1 83 95  
  10 22 34 46 58 70 7 82 94  
  9 21 33 45 57 69 6 81 93  
S 8 20 32 44 56 68 5 80 92 S
S id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F 4 id.J/F id.J/F S
  7 19 31 43 55 67 3 79 91  
  6 18 30 42 54 66 2 78 90  
  5 17 29 41 53 65 1 77 89  
X 1 2 3 4 5 6

0

7 8 9
S 4 16 28 40 52 64 7 76 88  
S id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F 6 id.J/F id.J/F S??
  3 15 27 39 51 63 5 75 87 99
  2 14 26 38 50 62 4 74 86 98
  1 13 25 37 49 61 3 73 85 97
S 0 S?? 12 24 36 48 60 2 72 84 96
S S?? id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F id.J/F 8 id.J/F id.J/F id.J/F
    11 23 35 47 59 0 71 83 95

X

1 2 3 4 5 6 Y 7 8 9

 

3.c  Voorbeeld jaar 60.  INDEX

  

#0#  VERMINDER ZOVEEL MOGELIJK MET 28.

60 -56(2 keer 28)  =4.

#1#  DELEN DOOR  4 EN DIT DEEL TOEVOEGEN ZONDER RESTBREUK.

4 + 1 (4/4 afgekapt)  = 5.

#2# ONDERZOEK OF WE TE MAKEN HEBBEN MET JANUARI OF FEBRUARI VAN EEN SCHRIKKELJAAR.

ZO JA, DAN TREKKEN WE 1 AF .

Deel 1 van jaar 60 (januari  t/m  februari): 5 -1 = 4.

Deel 2 van jaar 60 (maart t/m december): 5.

#3# TEL 3 OP.

Deel 1 van jaar 60 (januari  t/m  februari): 4 + 3 = 7.

Deel 2 van jaar 60 (maart t/m december): 5 + 3 = 8.

#4# VERMINDER MET ZO'N GROOT MOGELIJKE VEELVOUD VAN 7.

Deel 1 van jaar 60 (januari  t/m  februari): 7 - 7 ( 1 keer 7) = 0 (= violet).

Deel 2 van jaar 60 (maart t/m december): 8 - 7 ( 1 keer 7) = 1 (=  rood).

#5# RESULTAAT :  (JAARKLEUR=GROEN=)4.

Deel 1 van jaar 60 (januari  t/m  februari): (violet=)0.

Deel 2 van jaar 60 (maart t/m december): (rood =)1.

3.d  Wat zijn schrikkeljaren? INDEX

In de Gregoriaanse Kalender:
Jaren ongelijk nul, jaar is veelvoud van  4,  zoals: 4,8,12,16,.....,96.
Jaartallen die eindigen met "00" maar die beginnen met 16, 20, 24, etc.:

 1600, 2000, 2400, 2800,..  .

In de Juliaanse Kalender:
Het jaar 4 AD.
De jaren die een positieve veelvoud van 4 zijn, zoals:

 8,12,16,.....,96,100,104,....tot en met 1580. 
De jaren  BC (Voor Chr.):

  1 BC, 5 BC, 9 BC, 13 BC, 17 BC,....., 97 BC, 101 BC, 105 BC,....,1581 BC. 

 

3.e De kleuren voor Jan en Feb? INDEX

Er wordt als het ware toegevoegd de schrikkelkleur indigo.

Bij elk schrikkeljaar wordt dit tot uiting gebracht, doordat in deel 1 plaatselijk de jaarkleur 1 dag achterloopt op de officiŽle jaarkleur van deel 2 ( zie hiervoor).

Voorbeeld met  (dag,jaar en eeuw) =0.

Gewoon of schrikkeljaar.

DAG 0
gewoon:

MAAND

en JAAR.

 

JANUARI   3   nog 2 maanden; 

2 kleuren

 

FEBRUARI   6  
schrikkeljaar:

MAAND

en JAAR.

JANUARI   2  

 

na toevoeging

indigo.

 

FEBRUARI   5  
EEUW 0
JAAR 0
TOTAAL KLEUR=MAAND EN JAAR.

 

3.f Het jaar "00". INDEX

 

Het jaar 00 blijkt niet altijd een schrikkeljaar te zijn.

In de Gregoriaanse kalender zijn alleen jaartallen die eindigen met "00" maar die beginnen met 16, 20, 24, etc. schrikkeljaar ( dus 1600, 2000, 2400, 2800,.. ).

Dit is vooral van belang voor deel 1, i.v.m. de schrikkeljaarkleur van januari/februari.

Dat deze rood is,valt in ieder geval af te leiden uit de jaarkleur 99 violet, mits wij uitgaan van de voorafgaande eeuw.

Deel 2 van jaar 00 heeft in ieder geval jaarkleur geel, zoals uit de jaartabel blijkt ( zie "00").

Immers alleen de officiŽle schrikkeljaarkleuren (van deel 2) hebben cijfers in de jaartabel.

 

3.g Het voordeel van transparantie. INDEX

  

We hebben al gezien dat een groot aantal dagen kan worden teruggebracht tot een verplaatsing binnen een week na vermindering  met hele weken.

De gegevens Getal, Maand ,Eeuw, Jaar, die stuk voor stuk worden omgezet naar kleur, kunnen transparant blijken te zijn.

Dat bespaart een aparte berekening.

Voorbeelden.

a). Transparante eeuwen.

De 21e eeuw heeft de transparante eeuwkleur.

Daardoor is het jaartal  2057 groen net als jaar 57.

Het jaar 1957 is blauw, omdat de eeuwkleur ..19 (=rood=1) opgeteld wordt bij het groen van 57.

Alle jaartallen van de 21e eeuw hebben dus dezelfde kleur als de jaren zelf.

 

b). De Vertrekdata zijn transparant zijn; deze data nemen de kleur aan van het jaartal.

Indien het jaartal een schrikkeljaar is, dan geldt de jaartalkleur alleen voor maart/dec.

Voor de Particuliere data in jan./feb. moet dan worden toegevoegd de schrikkelkleur indigo.

Speciale data.

Dag + maand = 0; bijvoorbeeld 19/07 : 5(19) + 2(07) = 7;7 -7=0.

Particuliere data.

jan./feb. Schrikkeljaar?

04/01 11/01 18/01 25/01  
01/02 08/02 15/02 22/02 (29/02)?
Vertrekdata.

 

DAG & MAAND=

 

(TRANSPARANT).

 

01/03 08/03 15/03 22/03 29/03
05/04 12/04 19/04 26/04  
03/05 10/05 17/05 24/05 31/05
07/06 14/06 21/06 28/06  
05/07 12/07 19/07 26/07  
02/08 09/08 16/08 23/08 30/08
06/09 13/09 20/09 27/09  
04/10 11/10 18/10 25/10  
01/11 08/11 15/11 22/11 29/11
06/12 13/12 20/12 27/12  
EEUW EEUW
JAAR JAAR
TOTAAL KLEUR=JAARTAL (EEUW + JAAR)

 

TOTAAL

SCHRIKKELJAAR :

 

KLEUR=JAARTAL+6.

 

 

Vertrekdata    behouden in principe hetzelfde weeknummer (ISO-standaard).

Uitzondering zijn schrikkeljaren met rode jaartalkleur.Dan valt 29/2 net nog op de zondag in week 9, terwijl de dag daarop week 10 begint met maandag 1/3.  

 

Het jaar 2057 is groen, dus alle onderstaande data binnen dat jaar zijn donderdagen.

NB ()* De datum 29/2 bestaat alleen in schrikkeljaren; de 1/3 die hierop volgt krijgt dan ook de daaropvolgende jaarkleur van deel 2. 

 

MAAND

DATA  

[3]JANUARI  4 11 18 25   [3]
[6]FEBRUARI 1 8 15 22 (29)* [6]
[6]MAART 1 8 15 22 29 [6]
[2]APRIL 5 12 19 26   [2]
[4]MEI 3 10 17 24 31 [4]
[7]JUNI 7 14 21 28   [7]
[2]JULI 5 12 19 26   [2]
[5]AUGUSTUS 2 9 16 23 30 [5]
[1]SEPTEMBER 6 13 20 27   [1]
[3]OKTOBER 4 11 18 25   [3]
[6]NOVEMBER 1 8 15 22 29 [6]
[1]DECEMBER 6 13 20 27   [1]

 

3.h  Kalender 1999-2004. INDEX

 

Als men de transparante data kent, dan heeft men aan onderstaande kalender genoeg.

KALENDER 1999-2004.     

geheugensteuntje

 

schrikkeljaar

     

schrikkeljaar

DEEL 1

 

1999

ma

deel 1

2000

di

 

2001

do

2002

vrij

 

 

2003

za

deel 1

2004

zo

[3] [3]JANUARI 11/1
[6] [6]FEBRUARI 22/2
DEEL  2 deel 2

2000

wo

deel 2

2004

ma

[6] [6]MAART 1^3
[2] [2]APRIL 5>4
[4] [4]MEI 3^5
[7] [7]JUNI 7>6
[2] [2]JULI 5^7
[5] [5]AUGUSTUS 9>8
[1] [1]SEPTEMBER 6<9
[3] [3]OKTOBER 11>10
[6] [6]NOVEMBER 8<11
[1] [1]DECEMBER 13>12 

 

3.i Uitgebreide eeuwtabel INDEX

 

EEUWTABEL 

De 20e eeuw wordt genoteerd als: "19.." .

Jaren BC + 101  vergelijkbaar met jaren AD.

Bijvoorbeeld de periode -13 BC tot +1 AD is vergelijkbaar met de periode +88 AD tot +101 AD een eeuw later.

 

 

Eeuwkleur

JULIAANSE EEUWEN

laatste dag:

donderdag 4/10/1582

GREGORIAANSE  EEUWEN

eerste dag:

vrijdag 15/10/1582 volgt op de Juliaanse donderdag 4/10/1582.

B.C.

(vůůr Chr.)

A.D.(na Chr.)

A.D.(na Chr.)

-8 -1 5 12 .. 16,20,24,28,...< +4 > 0
-9 -2 4 11 .. 15,19,23,27,.. < +4 > 1
-10 -3 3 10 .. ... 2
-11 -4 2 9 .. 18,22,26,30,.. < +4 > 3
-12 -5 1 8 15 ... 4
-13 -6 0 7 14 17,21,25,29,...< +4 > 5
-7 -0 - 6 13 ... 6
-8 -1 - 5 12 ... 7